• Prijskaartes 6
  • Prijskaartes 5
  • Prijskaartes 4
  • Prijskaartes 3
  • Prijskaartes 2
  • Prijskaartes 1

Transformatie jeugdzorg in beeld
We staan aan de vooravond van een ingrijpende stelselwijziging in de zorg voor jeugdigen. De ministeries van VWS en V&J bereiden momenteel de wetgeving voor die nodig is voor de organisatorische verandering (transitie). Kortweg komt het erop neer dat gemeenten verantwoordelijk worden voor de zorg voor jeugdigen. Deze verantwoordelijkheid is nu nog versnipperd over rijk, provincies, gemeenten en zorgverzekeraars.

Aan ons was de opdracht om dit complexe verhaal terug te brengen tot de essentie waarmee de belangrijkste doelgroepen gemotiveerd en in beweging gebracht worden.

Opdrachgever: Het Transitiebureau Jeugd
Productie: BGAB
Concept: Jacqueline Maatman en Jasper van Leeningen
Regie: Jacqueline Maatman
Camera: Jasper van Leeningen